PLOD CENTAR BIHAĆ

Podrška firmama u industriji prerade metala

PLOD Centar Bihać u suradnji sa EDOM iz Banje Luke, u okviru fonda CREDO Krajina implementira projekt "Jačanje konkurentnosti radne snage u USK-u". Jedna od projektnih aktivnosti jeste trenutno pružanje podrške u edukaciji radne snage. Pravo na aplikaciju su imale sve metaloprerađivačke firme s ciljem popunjavanja praznina između vještina koje nudi formalno obrazovanje i stvarnih potreba privatnog sektora. Projekt ima sveobuhvatnu ulogu u obuci radne snage i aplikaciji novih tehnologija u industriji prerade metala i inženjerstva. Specifični cilj ove aktivnosti je ponuditi obuku za najtraženije vještine kojih je manjak u sektoru prerade metala u ovoj regiji, a koje su povezane sa radom na CNC (Computer Numerical Control) mašinama. Obuka ima kao ciljnu skupinu zaposlene ljude koji spadaju u profil CNC operatera ili varioca. Pravo na podršku kroz ovaj projekt su stekle kompanije Civić d.o.o., Fiko comerc, te Novi Most. Jedan od očekivanih rezultata je konkurentnija radna snaga, koja će služiti kao osnova za kontinuiranu obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih i onih već zaposlenih u ovom sektoru. Ovom aktivnošću se nastoji ojačati kapacitet neformalnog obrazovanja, ali i poboljšati uvjete u formalnom obrazovanju kroz aktivnu suradnju sa fakultetima i firmama u pružanju praktične obuke. Ovo je samo jedna od aktivnosti PLOD Centra na polju usavršavanja i stručnog osposobljavanja radne snage.

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH

Novi nacionalni spomenici u Martinbrodu i Bihaću

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj sjednici održanoj od 1. do 3. februara ove godine donijela je odluku o proglašenju novih devet dobara nacionalnim spomenicima BiH. Nacionalnim spomenicima proglašeni sui historijska građevina Stari grad Rmanj u Martinbrodu te ostaci kule i zidova u Bihaću.

SKUPŠTINA USK-A U PONEDJELJAK, 8. FEBRUARA

Ponovo o kratkoročnom zaduženju

U petak, 22. januara, održana je sjednica Kolegija Skupštine USK-a, na kojoj je definiran dnevni red za novo skupštinsko zasjedanje. Usvojen je dnevni red, a sjednica Skupštine bit će održana u ponedjeljak, 8. februara. Kako se i očekivalo, na dnevnom redu će se, između ostalog, naći i tačke koje će tretirati novo kratkoročno zaduženje Vlade USK-a u iznosu od sedam miliona KM, kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u općini Cazin. Uz to, raspravljat će se i o Prijedlogu odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaključivanju Podugovora sa Federacijom BiH. Podsjećamo, ove tačke dnevnog reda sa posljednjeg skupštinskog zasjedanja iz rasprave je povukao premijer USK-a mr. Izudin Saračević, a prijedlog o kratkoročnom zaduženju nije dobio dovoljan broj glasova za usvajanje. Kako se moglo čuti iz krugova bliskih koalicionim partnerima, na novozakazanoj sjednici Skupštine USK-a ove tačke dnevnog reda sada će dobiti potreban broj glasova, budući da su za to stečeni uvjeti. Također, bitno je kazati da Vlada USK-a sredstvima iz novog kratkoročnog kredita planira isplatiti zaostala primanja i druge vrste naknada budžetskim korisnicima.

PREMIJER IZUDIN SARAČEVIĆ OGLASIO SE SAOPĆENJEM ZA JAVNOST

Teret reformi moramo svi jednako podnijeti

Nakon protesta sindikata budžetskih korisnika i oštrih poruka upozorenja premijeru i Vladi USK, saopćenjem za javnost oglasio se premijer Izudin Saračević. - Nakon niza neargumentiranih i neutemeljenih informacija istaknutih na protestnom skupu u subotu, 30. januara, imamo potrebu i obavezu obratiti se cjelokupnoj javnosti USK-a. U tom smislu, moramo napomenuti da smo prije godinu dana zatekli izuzetno teško stanje u Kantonu, naslijedili ogromna dugovanja i nefunkcionalan sistem. Međutim, nakon što smo identificirali ključne probleme, među kojima je dug prema budžetskim korisnicima, jedna od najzahtjevnijih stavki, planski smo pristupili rješavanju problema i saniranju dugova. Tokom proteklog perioda imali smo intenzivne razgovore sa sindikatima budžetskih korisnika. U okviru tih razgovora nudili smo mnogobrojne i različite prijedloge s ciljem prevazilaženja aktualnih problema. Posljednji naš prijedlog odnosio se na isplatu plaća za period januar - mart 2016. godine sa osnovicom iz 2015. godine, te toplog obroka u iznosu od 8 KM. Pomenuti prijedlog nije prihvaćen, nego je dodan još čitav niz drugih obaveza koje se odnose na isplatu svih dugovanja iz prethodnih godina po raznim osnovama. Bez obzira na to mi i dalje želimo razgovarati na ovu temu i obaveze Vlade ispunjavati u skladu sa realnim mogućnostima. Moramo upoznati javnost da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio reviziju financijskih izvještaja budžeta USK za 2014. godinu i konstatirao da je Vlada USK sa sindikatima izvršila povećanje osnovica za obračun plaća kod svih budžetskih korisnika i time prekršila Zakon o izvršavanju budžeta Kantona stvorivši na taj način višak obaveza u milionskim iznosima. Analitički smo se osvrnuli na finansijska kretanja u budžetu USK-a, u okviru čega su predmet naše analize posebno bili izdaci potrebni za plaće uposlenika u obrazovanju, Ministarstvu unutrašnjih poslova, organu uprave, sudu i tužilaštvu. U tom smislu, frapantan je podatak da se blizu 70 % sredstava troši na plaće budžetskih korisnika. Pri tome, ne sporimo zakonske obaveze Vlade Unsko-sanskog kantona koja je dužna pronaći rješenje za servisiranje ovih obaveza i u najvećoj mjeri je to uspjela u proteklom periodu. Važno je istaknuti da je od januara prošle do kraja januara 2016. godine isplaćeno 13 plaća svim budžetskim korisnicima i ovim intenzitetom će Vlada nastaviti i daljnje djelovanje, tako da isplate neće biti dovedene u pitanje (u pripremi je plaća za decembar 2015. godine). Problem je isplata naknada koje nemaju karakter plaća (topli obroci, naknade za prijevoz, naknade za korištenje godišnjeg odmora). Za dio ovih obaveza Vlada je dobrim dijelom uspijevalapronaći rješenje, o čemu svjedoče sljedeći podaci:

za isplate plata 136 miliona KM za 13 isplaćenih plata u kontinuitetu, za isplate toplih obroka (za 12 mjeseci iz 2014. i 2015. godine) 11 miliona KM, prijevoz na posao i sa posla za cijelu 2014. godinu 2 miliona KM, naknade po raznim osnovama koje nemaju karakter plaće (pomoć za liječenje, pomoć u slučaju smrti) za 2013., 2014. i 2015. godinu 1,5 miliona KM, isplate za poljoprivredne poticaje za 2013., 2014., i 2015. godinu 4 miliona KM, isplate Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike (po raznim osnovama) 6 miliona KM, isplate Ministarstva za pitanja boraca i invalida USK (saniranje dugova iz 2013. i 2014. godine) 2,5 miliona KM, servisiranje duga USK 4 miliona KM.
Zastupamo stav da budžet pripada svim građanima Kantona, da pravo na njegovo korištenje imaju sve kategorije stanovništva i smatramo da je takav ravnomjeran pristup, posebno u teškim finansijskim uvjetima jedino ispravan i na tomećemo istrajati. Ukoliko bismo pristupili apsolutnom ispunjavanju zahtjeva sindikata budžetskih korisnika, u potpunosti bismo morali zanemariti socijalne kategorije, boračku populaciju, neke od značajnih infrastrukturnih projekatakoje Kanton sufinansira itd. Smatramo da teret reformi moramo svi jednako podnijeti i u tom smislu smo prvo krenuli od sebe. Nakon inauguracije 12.2.2015. godine ukinuli smo brojne privilegije i ostvarili sljedeće uštede: korištenje službenih mobilnih telefona oko 180.000, 00 KM, naknada za rad u komisijama oko 123.352,00 KM, stimulacije oko 58.397,00 KM, isplate za rad Kolegija premijera Kantona 35.088,97 KM, biznis kartica premijera Kantona od 12.000,00 KM do 15.000,00 KM Usvojili smo Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti USK-a, na osnovu kojeg su smanjene plaće izabranih zvaničnika za 15 %. Usvojili smo i Odluku o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa rukovođenja ustanova USK-a i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Kantona. Ovom odlukom utvrđeno je da plaće direktora i menadžera u tim javnim ustanovama i preduzećima ne mogu biti veće od iznosa tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Na osnovu svega navedenog, smatramo da, pored legaliteta koji se očituje u većinskoj volji zastupnika u Skupštini USK, imamo i legitimitet nastaviti upravljati sistemom i uređivati sveukupno stanje u Unsko-sanskom kantonu. Pozivamo sve građane Kantona, sindikalne organizacije koje uvažavamo kao socijalne partnere i sve ostale kategorije stanovništva da imaju razumijevanja za naše aktivnosti koje će u perspektivi zasigurno rezultirati pozitivnim ishodom - ističe se u saopćenju mr. sci. Izudina Saračevića, premijera Unsko-sanskog kantona.

DELEGACIJA ELEKTROPRIVREDE BIH KOD PREMIJERA SARAČEVIĆA

Aktualizirani potencijalni bioenergetski projekti

Rukovodilac Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH prof. dr. Mustafa Musić boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. U kabinetu kantonalnog premijera mr. sci. Izudina Saračevića održan je radni sastanak kojem je prisustvovao i Mirsad Bratić, direktor podružnice Elektrodistribucije Unsko-sanskog kantona. Razgovaralo se o potencijalnim bioenergetskim projektima u Unsko-sanskom kantonu. Najavljena je i skora posjeta generalnog direktora Elektroprivrede BiH Bajazita Jašarevića s najužim krugom suradnika.

REGIONALNA DEPONIJA ZA USK

Očekuju konačne dozvole za gradnju

Menadžment JP "Regionalna deponija" uskoro bi trebao dobiti konačne dozvole za gradnju. Radi se o okolinskoj i urbanističkoj dozvoli, a na tragu je rješavanja i ostalih administrativnih barijera kada je u pitanju izgradnja regionalne sanitarne deponije, rečeno je ovo, pored ostalog, na sastanku koji je mr. sci. Izudin Saračević u svom kabinetu održao sa predstavnicima lokalnih vlasti. Buduća glavna deponija za Unsko-sanski kanton trebala bi se graditi na lokaciji Karanovac. Riječ je o projektu velikih ulaganja, a za prvu fazu radova osigurana su sredstva iz kredita Svjetske banke.

POMOZITE HUSEINU DULIĆU

Majka ga napustila, otac ne vodi brigu

Husein Dulić desetogodišnjak je koji je rođen sa teškim anomalijama u razvoju. Iako su ljekari od početka govorili da se njegovo zdravstveno stanje ne može bitnije poboljšati, Husein je donekle napredovao. Možda prvenstveno zahvaljujući neprestanoj brizi nane koja o njemu isključivo i jedina vodi brigu. Huseina je biološka majka napustila nedugo nakon rođenja, bez ikakvih suosjećanja ni želje da ikada vidi svoje dijete ili da materijalno pomogne oko njegove skrbi. Ništa bolje se ne ophodi ni dječakov biološki otac pa je sva briga o ovom djetetu pala na pleća nane Safije. I ona, već vidno narušenog zdravstvenog stanja, polako posustaje u neprestanoj brizi za svoga unuka. Njezina penzija više nije dostatna za lijekove i ostale potrepštine koje su joj neophodne za brigu o dječaku. Husein ima 400 KM invalidnine, koja također ne pokriva troškove brige, pelena, posebne hrane i lijekova koji nisu na esencijalnoj listi. Iako je preporučeno da dijete tri puta sedmično treba ići na fizikalne vježbe i vježbe logopeda, nana Safija to jednostavno financijski ne može podmiriti jer svaki dolazak u Bihać ona mora plaćati.
Broj računa: 5061-14-561537 |Transakcijski račun: 1605608500001397 |za Huseina Dulića, kod Vakufske banke d.d. Sarajevo,

- Ali, veći problem od toga mi je nabavka slušnog aparata za njega. On je bez sluha u potpunosti i aparat za oba uha mijenja se svakih trideset mjeseci. Naravno, to košta. Zavod zdravstvenog osiguranja sufinancira plaćanje slušnihaparata sa po 400 KM po aparatu. Znači, 800 KM za oba aparata. Ostatak novca od 2.000 KM ja nemam. Husein je u posljednje vrijeme sve više agresivan i teško izlazim na kraj s njim, možda zato jer je bez slušnih aparata. MZ Srbljani mi je u nekoliko navrata izlazila ususret i pomagala, jer znaju da se o ovom djetetu ja sama brinem. Podnijela sam i zahtjev Gradskoj upravi, molim ih za razumijevanje i da mi pomognu nabaviti aparatiće za njega. Svoj samživot posvetila brizi o njemu, napušten je od svih i sve što ima sam ja, kaže Safija, dodajući da ju je strah šta će sa dječakom biti ako se njoj šta dogodi. Briga o teško bolesnom djetetu sve je zahtjevnija, a njegovo stanje sveteže. Iako bi možda nadležne institucije u ovome slučaju trebale reagirati i pronaći prihvatljiviji način za brigu o Huseinu, za sada on ipak ostaje na teretu ženi koja je na izmaku vlastitih snaga. Sve ljude velikog i humanog srca nana Safija moli da pomognu da teško bolesnom unuku nabavi slušne aparate. Telefonski broj Safije Dulić (063 442 085)
Bihać

GRADSKA UPRAVA POTPISALA UGOVOR S AUTOPREVOZNICIMA

Besplatan prevoz bihaćkim srednjoškolcima

Nastavak uspješnog projekta Gradske uprave Bihaća koji se odnosi na financiranje prevoza srednjoškolaca koji u osam srednjih škola putuju više od četiri kilometra od svojih domova nastavlja se i u tekućoj 2016. godini. Potpisivanjem ugovora sa devet autoprevoznika sa područja grada Bihaća ozvaničen je nastavak projekta zahvaljujući kojem će 1442 bihaćka srednjoškolca besplatno imati prevoz u drugom polugodištu ove školske godine. Potpisivanju ugovora osim autoprevoznika i Gradske uprave Bihaća prisustvovali su predsjednici mjesnih zajednica iz kojih učenici putuju, te direktori srednjih škola. U svojim izjavama Nijaz Malkoč, predsjednik MZ Srbljani i Ibrahim Begić, predsjednik MZ Orašac, istakli su da je finanaciranje prevoza srednjoškolaca direktna pomoć roditeljima koji danas školuju svoju djecu, jer su na pojedinim realcijama mjesečne karte za jednog učenika iznosile i do 100 KM. - U protekle dvije godine Gradska uprava izdvojila je preko million KM za financiranje prevoza učenika, a i ove godine u gradskom budžetu predviđena su sredstva za prevoz i ovo je jedan jedinstven projekt kojim pomažemo našim sugrađanima koji školuju svoju djecu. Gradonačelnik i Gradsko vijeće ovaj projekt su podržali i na to smo zaista ponosni - kazala je Amra Ćehajić, dopredsjedavajuća GV. Zahvalu na projektu financiranja prevoza bihaćkih srednjoškolaca izrazio je i Jasmin Hodžić, direktor Gimnazije Bihać, kazavši da 20 posto učenika ove škole putuje svaki dan na nastavu i da će im podrška grada Bihaća itekako dobrodoći.
Bihać 26. februara slavi rođendan