kanton • vlada

Maksimalne direktorske plaće - tri prosječne plaće F BiH

Zakonskim uređivanjem raspona plaća ne samo da želimo dokinuti enormno visoke plate pojedinih direktora, suština je potaknuti menadžerski rad, kaže premijer USK Husein Rošić i ističe da je zakon predvidio stimulaciju, ali i destimulaciju direktora, i to isključivo po osnovu uspješnosti poslovanja poduzeća. Novim zakonom bit će definisani i iznosi naknada upravljačkih struktura. Premijer Rošić navodi da 90 posto kantonalnih ustanova nije provelo Vladinu odluku, stoga se, kaže, mora pristupiti zakonskom rješenju.


Stanje bruceloze u USK-u

Stanje bruceloze u našem kantonu, po riječima Dragana Polimanca, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nije idealno, ali nije ni alarmantno u smislu da bi trebalo proglasiti epidemiju. Od početka godine do danas, po riječima Hilmije Suljića, načelnika Odjela za zarazne bolesti u Kantonalnoj bolnici, hospitalizirano je više od 60 oboljelih, dok je u cijeloj prošloj godini od bruceloze liječeno 55 pacijenata.

Trenutno stagnacija

- Na sreću, mogu kazati da nije došlo do promjene broja oboljelih, kako ljudi, tako i životinja. Trenutno imamo stanje stagnacije, pa čak i smanjenja broja oboljelih. Zbog toga moram demantirati navode o alarmantnoj situaciji i mogućem proglašavanju epidemije. Uostalom, naše ministarstvo i ja kao ministar nismo ni nadležni da proglasimo epidemiju - izjavio je ministar Polimanac.


Privremeni upravni odbori

Vlada USK je razriješila upravne odbore i imenovala privremene UO u: Domu zdravlja Bihać, Pedagoškom zavodu USK te Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija.


Grantovi općinama iz ekoloških naknada

Vlada Unsko-sanskog kantona na prošlotjednoj sjednici donijela je odluku o dodjeli grantova općinama iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada, na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Za projekte u sedam općina bit će dodijeljeno 360 hiljada KM sukladno broju registrovanih motornih vozila, za koje je uplaćena ekološka naknada. Iznos od 140 hiljada KM koji pripada gradu Bihaću rasporedit će se nakon što Gradska uprava dostavi izvještaj o utrošku sredstava iz ekoloških naknada u 2014. godini.

POTENCIJALNI INVESTITORI IZ ITALIJE KOD PREMIJERA

Nova nada za bihaćki Kombiteks

Husein Rošić, premijer USK-a, u srijedu, 24. augusta, primio je u radni posjet potencijalne investitore iz Italije, čelne ljude kompanije "Camozzi", koja u Europi i svijetu važi za jednu od najmoćnijih tekstilnih kompanija. U njenom sastavu je i kompanija Marcoli koja se bavi proizvodnjom mašina za potrebe tekstilne industrije. Razlog posjeta je njihov interes za ulaganja u pogone bihaćkog Kombiteksa, nekadašnjeg giganta, a danas poduzeća u stečaju. - U ovaj projekt ozbiljno se uključila Vlada Federacije BiH imajući u vidu prostorni i ljudski potencijal Kombiteksa. Ukoliko dođe do konkretizacije dogovora Vlada F BiH je spremna budućem partneru pomoći oko kupovine radnog prostora, te raznim olakšicama budućem investitoru omogućiti brže i brojnije zapošljavanje u prvoj godini rada. Tu se prije svega misli na plaćanje doprinosa i ličnih dohodaka, poticaje kroz nižu cijenu električne energije, a sve s ciljem dolaska stranih ulagača i njihovog ostanka na ovim prostorima, naglasio je Suvad Osmanagić, savjetnik premijera Federacije BiH. - Prema sadašnjim procjenama u Kombiteksu bi se trebalo otvoriti oko 500 novih radnih mjesta, ne odmah već u fazama kako će ići i opremanje i stavljanje pogona u funkciju. Određen broj kadrova bit će upućen na obuku u Milano i upravo oni bi trebali biti nosioci proizvodnje u "novom" Kombiteksu - istakao je Šefik Smlatić, stečajni upravitelj. Premijer Rošić ističe da će Vlada USK-a u cijeloj ovoj priči biti ozbiljan partner i obećava da će Bihać ponovo biti prepoznatljiv kao tekstilni grad. - Vjerujem da će ovi razgovori vrlo brzo polučiti dobre rezultate koji će zasigurno zasjeniti sve, da kažem, crne kronike koje su se vezale za ovaj grad i općenito Unsko-sanski kanton - naglasio je premijer Rošić.


IAKO JE LJETO PERIOD POJAČANIH SEZONSKIH RADOVA

U julu zabilježen blagi rast nezaposlenosti

Iako je ljeto vrijeme pojačanih sezonskih radova, na području Unsko-sanskog kantona u julu mjesecu 2016. godine, na žalost, zabilježen je rast nezaposlenosti. Prema podacima kojima raspolaže ova Služba na području USK-a je u julu ove godine zaposleno ukupno 619 lica od čega 237 žena. U proteklom mjesecu poslodavci su iskazali potrebu za zapošljavanjem 480 lica putem Službe i iste su u potpunosti realizirane. Najbrojnije zapošljavanje prema iskazanim potrebama realizirano je u općini Cazin, 141, zatim Bihaću 135, Velikoj Kladuši 104, Bosanskoj Krupi 95, Sanskom Mostu 63, Ključu 55, Bosanskom Petrovcu 26 dok u općini Bužim nije bilo interesa za zapošljavanjem niti jednog radnika.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

Besplatni udžbenici za prvačiće

Vlada Unsko-sanskog kantona zadužila je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da osigura besplatne udžbenike za polaznike prvih razreda, u osnovnim školama na području kantona. - Razmatrajući sveukupnu situaciju te uvaživši činjenicu da je nabavka udžbenika za veliki broj porodica značajan izdatak, članovi Vlade USK-a bili su suglasni da se budućim prvačićima polazak u školu čestita ne samo simbolično nego da im se osiguraju udžbenici - kaže premijer USK Husein Rošić. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK Adis Muharemović odaslao je dopis osnovnim školama kako bi pravovremeno obavijestili roditelje budućih prvačića da će udžbenici za njih biti nabavljeni organizirano, a podjela će biti obavljena na početku školske godine.

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR BIHAĆKOG UNIVERZITETA

Prof dr. Fadil Islamović novi v.d. rektora

Kako je i najavljano, na sjednici Privremenog upravnog odbora Bihaćkog univerziteta, u petak, 19. augusta, razriješeno je staro i imenovano novo privremeno rukovodstvo Univerziteta. Za vršioca dužnosti rektora je imenovan prof. dr. Fadil Islamović. Imenovani su i prorektori, te dekani fakulteta. Prorektor za nastavu i studentska pitanja je doc.dr. Bahrudin Hrnjica, za nastavno-istraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr. Amela Čolić, a prorektor za financije prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić.


Počinju pregovori sa sindikatima

Vlada je na prijedlog Saliha Dedića, ministra finansija, također usvojila i odluke o utvrđivanju osnovica za obračun plaća budžetskim korisnicima. S obzirom da su još uvijek različite visine koeficijenata i osnovica u različitim oblastima, financijski monitoring je kompliciran, utvrđeno je da se započnu pregovori sa sindikatima budžetskih korisnika kako bi osnovice konačno bile izjednačene za sve budžetske korisnike.


Financijska neovisnost policije

Na prijedlog Ervina Bibanovića, ministra MUP-a, usvojen je Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona. - Ovim se policiji u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova USK osigurava potpuna neovisnost i profesionalnost u radu, kazao je ministar Bibanović. Zakon je usklađen sa federalnim propisima i dobio je sve pohvale međunarodne zajednice. Novi zakon, rečeno je, neće dodatno opteretiti budžet, jer su aktivnosti planirane u okvirima usvojenih iznosa.

Sastanak s bivšim radnicima “Kladušnice”

Sukladno Zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona donesenom na 23. redovnoj sjednici, održanoj 02. augusta premijer USK Husein Rošić i ministar privrede u Vladi USK Asmir Crnkić organizirali su sastanak s predstavnicima bivših radnika d.d. "Kladušnica" Velika Kladuša s ciljem rješavanja problema dioničara ovog poduzeća. Kladušnica je jedno od poduzeća u kojem je počinjeno niz grešaka u procesu privatizacije i, nažalost, bez posla su ostali radnici firme, konstatirano je na sastanku. Vlada će pripremiti informaciju sa prijedlogom mjera, uključujući zahtjeve bivših radnika koji insistiraju na ponovnoj reviziji kako bi se utvrdio omjer dioničkog kapitala, te će kompletnu informaciju proslijediti Skupštini USK na razmatranje, dogovoreno je na sastanku.
komentari • kolumne
Bihać

Mali razgovori za velike ideje

U organizaciji Udruženja za razvoj i promociju kreati-vne industrije "Ventilator" u Bihaću je 21. augusta održano novo druženje. Nastavak je to projekta ovog udruženja koje kroz male razgovore za velike ideje ili bihaćkog chita-chata želi graditi zdravu i jaču zajednicu. Gost predavač Maida Ćurtović govorila je o temi otvore-ne komunikacije. U vremenu ubrzanog ritma života čovjek vrlo često zaboravi slušati samog sebe, te na osnovi te samospoznaje graditi relacije sa svojom okolinom. Osnovna nit u predavanju doktorice prirodnog zdravlja Maide Ćurtović koja živi u Americi je kako malo ili gotovo ništa ne znamo o sebi, što je prepreka u ostvarivanju vlastitih ciljeva. Mladi kreativci ovog udruže-nja sa potencijalom da urade velike stvari na području ne samo USK već i BiH i ovom radionicom nastavljaju kampanju kako bi doprinijeli izgradnji boljih uvjeta društvenog života.


JP “VODOVOD” REALIZIRAO PROJEKT UGRADNJE AUTOMATSKOG REGULATORA PRITISKA

Manji gubici vode i ušteda električne energije

JP "Vodovod" Bihać ovih dana uspješno je realiziralo investiciju ugradnje hidrauli-čnog regulacijskog ventila koji omogućava regulaciju nizvodnog pritiska u odnosu na protok. Regulacija se izvodi pomoću automatike koja se napaja iz generatora smještenim na regulacijskom ventilu.

- Automatski regulator pritiska smo ugradili na gravitacionom cjevovodu nizvodno od RZ Komarac u mjernom vodovodnom oknu zajedno sa mjernim instrumentom odnosno vodomjerom. Inve-sticija je vrijedna oko 85.000 KM. Iz eko naknada u ovaj projekt je investirano 53.000 KM ostalo su vlastita ulaganja JP "Vodovod". Fina-ncijski gledano investicija nije bila prezahtjevna, ali je njen značaj višestruk. Naime ovim će se postići smanjenje gubitaka vode na vodovodnoj mreži jer će u vremenu od 24,00 sata do pet ujutro biti smanjen pritisak protoka vode, a velike uštede će se ostvariti i na potrošnji električne energije. Regulacijski ventil je opremljen loggerom i GSM/GPRS modemom koji prikuplja podatke o ulaznom i izlaznom tlaku, protoku kroz ventil te podatke šalje na FTP server gdje je izvedena vizualizacija dobivenih podataka. Na ovaj način će se dobiti 24-satni na-dzor vodovodnog sistema te mogućnost upravljanja istim - ističe Rasim Dervišević, direktor JP "Vodovod" Bihać.


UZ POMOĆ GRADSKE UPRAVE

Golubićani grade kupalište

Zahvaljujući isključivo vlastitim radnim sposobnostima, želji i volji, te uz pomoć Gradske uprave, mještani Golubića grade jedno od možda najljepših kupališta na rijeci Uni. Uređenje kupališta predstavlja zadovoljstvo za sve Golubićane i gotovo svi su se uključili u ovu akciju.

Ideje i realizacija donose se odmah na terenu, svi slušaju svakoga, prihvata se svaka sugestija koja će rezultirati novim i ljepšim detaljem koji će se uklopiti i u ovaj predivan krajolik na rijeci Uni.

Planirana je izgradnja skakaonica, terena za odbojku na pijesku, šetališta uz obalu cijelom dužinom golubićke strane i niz drugih sadržaja. Rade svi, iz jedne obitelji tri generacije su na terenu, mladi uz traktor i nasip, stariji sa alatom u ruci popravljaju, zidaju i rijetko ko je bez osmijeha na licu.

Zdravoj ideji podrška stiže sa svih strana, od općinskih vijećnika do direktora javnih ustanova na području grada Bihaća, i svi se nadaju da će većina Bišćana naredne godine osvježenje na Uni pronaći upravo na kupalištu u Golubiću.

Smanjene bolničke zalihe krvnih grupa B-, B+, O- i O+

Zbog smanjenih zaliha krvi u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, Crveni križ Bihać po-ziva aktiviste, dobrovoljne darivaoce da daruju krv. Pose-bno je izražen nedostatak zaliha krvnih grupa B-, B+, O- i O+. - Ovih dana vršimo pojačan apel na darivaoce ovih krvnih grupa kako bi se pravovremeno osigurale potrebne bolničke zalihe. I ovom prilikom ih molimo da se odazovu u što većem broju i jave na Transfuziju Kantonalne bolnice. Inače akcija Crvenog križa grada Bihaća za sve darivaoce krvi je planirana za 3. septembra ove godine. Očekujem da će se naši redovni darivaoci krvi i ovoga puta odazvati pozivu kao što su to činili i do sada a vjerujem da će njihov primjer slijediti i novi aktivisti jer darivanje krvi je prije svega human čin, ističe Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.


Na vrh strane
DIREKTOR: Safet HRNJICA || IZVRŠNI DIREKTOR: Sanela PAŠAGIĆ || DTP: Osman DELIĆ, Antonija DURIĆ i Hilmija HRNJIĆ || NOVINARI: Nermina PIRALIĆ, Niha DŽANIĆ i Edin ALAGIĆ || LEKTORICA: Svjetlana ČELAN || RFS: Sajra DEDIĆ i JasminaDUJMOVIĆ || MARKETING: Amira HALILAGIĆ || SEKRETARICA: Irma KOVAČEVIĆ || VOZAČ: Elmin KOVAČEVIĆ || REDAKCIJA: +387 37 224-103 fax; 228-419 tel.: || RFS: 226-488 (tel/fax) || e:mail: usnovine@bih.net.ba || Izrada i uređenje web stranice: Osman DELIĆ